AMICI

In 2021 is Le Nuove Musiche het “Amici” Loyaliteitsprogramma gestart.

Onze Amici zijn de actieve supporters van Le Nuove Musiche’s visie om vocale muziek uit de eerste helft van de 17e eeuw op topniveau uit te voeren. Via concerten, dramatische producties, online masterclasses, analoge geluidsdragers of digitale opnames zoals live streams. Le Nuove Musiche’s Amici maken het mogelijk dat het ensemble deze activiteiten deels zelfstandig kan produceren en uitvoeren. De netto gelden die zo binnenkomen zullen voor de volle 100% aan nieuwe projecten van het ensemble worden besteed.

Zo zal niet alleen het innovatie aanbod van het Ensemble zich kunnen ontwikkelen, maar het potentieel publiek dat nu misschien nog wat verder van deze muziek afstaat maar daar zeker voor open staat, zal zich langzaam maar zeker uitbreiden. En daarmee komen weer mensen met deze prachtige muziek in aanraking.

Onze Amici spelen een cruciale rol in het voortzetten van de ontwikkeling van onze artistieke missie en we zijn hen ongelooflijk dankbaar voor hun steun. Als dank voor de jaarlijkse bijdrage willen wij ook graag iets teruggeven. We vinden het leuk om met onze Amici in gesprek te gaan en vinden het mooi hen te kunnen betrekken bij, en uit te nodigen voor, repetities, concerten, opnamedagen en exclusieve ‘behind the scenes’ mogelijkheden.

Le Nuove Musiche wordt beheerd door de Stichting Altricanti. Hier gaat het geld van onze Amici in eerste naar toe. Stichting Altricanti is een “culturele ANBI”. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

Wij bieden drie mogelijkheden aan om deel te worden van de Amici van Le Nuove Musiche. Platina, Goud en Zilver.

Gli Amici di Le Nuove Musiche Platino

 • 3 gratis CD’s of Streams naar keuze per jaar
 • Driemaandelijkse nieuwsbrief
 • 2 gratis concerten per jaar
 • Prioriteit voor toegang bij Live stream opnames en gratis toegang.
 • Kijkje achter de schermen: het eenmaal per jaar het bijwonen van een repetitie met daarna een persoonlijke ontmoeting met het ensemble
 • Erkenning van uw steun op de website van Le Nuove Musiche (Indien gewenst)
 • Speciale aanbiedingen bij toekomstige projecten

€ 250,00 per jaar

Gli Amici di Le Nuove Musiche Oro

 • 1 gratis CD’s of Streams naar keuze per jaar
 • Driemaandelijkse nieuwsbrief
 • Prioriteit voor toegang bij Live stream opnames en 50% korting op toegang.
 • 1 gratis concert per jaar
 • Kijkje achter de schermen: het eenmaal per jaar het bijwonen van een repetitie met daarna een persoonlijke ontmoeting met het ensemble
 • Speciale aanbiedingen bij toekomstige projecten

€ 100,00 per jaar

Gli Amici di Le Nuove Musiche Argento

 • 1 gratis CD’s of Streams naar keuze per jaar
 • Driemaandelijkse nieuwsbrief
 • 50% korting op 1 concert van Le Nuove Musiche per jaar
 • Prioriteit voor toegang bij Live stream opnames
 • Speciale aanbiedingen bij toekomstige projecten

€ 50,00 per jaar

Voorwaarden

 • EEBA Music is het uitvoerend management van Le Nuove Musiche dat het Amici Loyaliteitsprogramma voor Le Nuove Musiche uitvoert. Het Amici loyaliteitsprogramma is eigendom van de Stichting Altricanti die Le Nuove Musiche vertegenwoordigt. EEBA Music zal de netto gelden voor het loyaliteitsprogramma aan de Stichting Altricanti afdragen, die deze netto  gelden voor 100% zal inzetten voor de artistieke projecten van het ensemble Le Nuove Musiche
 • Na aanmelding ontvangt de aanmelder een bevestiging van aanmelding bij het desbetreffende Amici programma inclusief een certificaat. Op dit certificaat wordt het unieke Amici referentienummer vermeld, waarmee de aanmelder in het vervolg met EEBA Music zal communiceren
 • Bij aanmelding gaat de aanmelder akkoord met de onderhavige voorwaarden en het privacy statement zoals opgenomen op de website
 • De bijdrage is per jaar en wordt niet automatisch verlengd. Ieder jaar zal EEBA Music  verzoeken of verlenging gewenst is en zal de bijdrage dan factureren
 • Keuzes voor de gratis CD’s, boeken en/of Streams kunnen na bevestiging van aanmelding via een email met vermelding van het unieke Amici referentienummer naar info@eebamusic.nl worden kenbaar worden gemaakt
 • Korting op toegangsbewijzen worden na het concert via een kopie van de bevestiging van toegang of het toegangsbewijs via email met vermelding van het unieke Amici referentienummer naar info@eebamusic.nl worden verzonden, waarna het tegoed zal worden overgemaakt