Colofon

Le Nuove Musiche wordt gefaciliteerd door de Stichting Altricanti.

EEBA Music is verantwoordelijk voor het dagelijks uitvoerend management en is hiervoor door Stichting Altricanti op commissiebasis gecontracteerd.

De Stichting Altricanti biedt Le Nuove Musiche de rechtspersoon die het mogelijk maakt, concerten en andere producties te ontwikkelen en uit te voeren.
De Stichting Altricanti, opgericht in december 2016, heeft als doel de vroeg zeventiende-eeuwse muziek bekend te maken bij een zo breed mogelijk publiek. Centrale rol hierin vervult het ensemble Le Nuove Musiche.
Stichting Altricanti is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummber 67538975. RSIN: 857061501.

Stichting Altricanti is sinds 1 januari 2018 aangemerkt als Culturele ANBI.

Uitvoerend en Financieel beleid:

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
– Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de Stichting:
De Stichting Altricanti faciliteert specifieke projecten om invulling te geven aan haar doelstellingen. De visie van Altricanti en Le Nuove Musiche is om zoveel mogelijk muziek uit de vroege barok op de Nederlandse podia te brengen. Niet alleen gekoppeld aan interpretatie en uitvoering van muziek en tekst, maar ook aan maatschappelijke vraagstukken. Dit wordt ten uitvoer gebracht via concerten, muzikale theater producties, het opnemen van de muziek op geluidsdragers/cd’s en het actief uitdragen van haar doelstellingen via verschillende marketing tools, zoals radio en televisie, Facebook, nieuwsbrieven en dergelijke. Zo werden in 2021/2022 een opera van Claudio Monteverdi uitgevoerd, 3 cd’s opgenomen, 5 concerten verzorgd en verschillende interviews op de radio omtrent deze projecten gegeven. Hoogtepunten voor 2023 zijn het voorbereiden van een muzikale theaterproductie rond drie professionele zangeressen rond 1600 en het aanraken van het thema van komende en gaande vrouwen in de muziek van vroeger en nu. Ook verzorgt Le Nuove Musiche een concert in een Oude Muziek serie voor de WDR radio in Duitsland.
– Verkregen inkomsten:
De inkomsten verkrijgt Stichting Altricanti via het uitvoeren van bovengenoemde projecten. Een muziekmanagement, EEBA Music, is door Stichting Altricanti gecontracteerd om deze projecten te produceren. EEBA Music brengt haar kosten op project basis aan de Stichting in rekening. De baten van de concerten, cd’s en anderssoortige producties komen uiteindelijk ook ten goede aan de Stichting Altricanti.
– Besteding en beheer vermogen.
Veel producties verlopen via het management van EEBA Music dat in opdracht van Altricanti handelt. EEBA Music rekent ieder project af met Altricanti, enerzijds via mijlpaalbetalingen, of via een project eindafrekening waarbij de uiteindelijk kosten/baten via de betaalrekening van Altricanti worden verrekend. De penningmeester van Altricanti is verantwoordelijk voor het dagelijks management van de betaalrekening en het opmaken van de jaarlijkse V&W rekening en jaarbalans.
– Het beloningsbeleid
Alle medewerkers, voor- en achter de schermen, indien deze worden betaald, worden als zelfstandige ingehuurd voor een lump sum voor de hele productie of voor een vast dag- of voorstellingstarief. Zelfstandige opdrachtnemers krijgen een honorering die marktconform is. De afspraken zijn vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht. Ook de musici zijn zelfstandig. Zij worden gecontracteerd op basis van een uitkoopsom. De honorering van de betrokken musici voldoet aan de minimum gagenorm van de Stichting Norma. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting onbezoldigd en krijgen slechts noodzakelijk gemaakt kosten vergoed.
– Stichting Altricanti onderschrijft de Fair Practice Code / Fair Pay
– Stichting Altricanti onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie
– Stichting Altricanti onderschrijft de Governance Code Cultuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Jaarverslagen:

2021
2022

Financiële Jaarstukken:
2018
2019
2020
2021
2022

Overig:

Website ontwerp en bouw: Annemieke Kok, Smeltwater 

Fotografie: Sven Scholten Photography

Huisstijl en Logo: Ad van der Kouwe (Manifesta)

Productie en Management: www.EEBAMusic.nl