Bestuur

Stichting Altricanti

De Stichting Altricanti, opgericht in december 2016, heeft als doel de vroeg zeventiende-eeuwse muziek bekend te maken bij een zo breed mogelijk publiek. Centrale rol hierin vervult het ensemble Le Nuove Musiche. De Stichting Altricanti biedt Le Nuove Musiche de rechtspersoon die het mogelijk maakt, concerten en andere producties te ontwikkelen en uit te voeren.

Bestuur Stichting Altricanti

Maarten Pieters, voorzitter/penningmeester
Jos Canton, secretaris
Roeland Gerritsen, algemeen bestuurslid

Staff Le Nuove Musiche

Krijn Koetsveld, artistiek leider
Marjon Hoedeman, zakelijk leider
Daniela Fasoglio, assistentie productie

KvK-nummer: 67538975

RSIN: 857061501

Stichting Altricanti is sinds 1 januari 2018 aangemerkt als culturele ANBI.

beleidsplan Altricanti 2017-2020, mei 2018
financiële verantwoording Stichting Altricanti 2016-2017
Jaarverslag Stichting Altricanti 2017